4 Days 3 Nights in Samui

4 Days 3 Nights in Samui

Code Tour : S0001

Price : 25,000

Duration : 4 Days 3 Nights

Travel :

เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ดินแดนแห่ง “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์และสีสันสวยงาม อลังการณ์กับ “ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ที่ปกคลุมเสมือนเป็นพรมดอกไม้มีขนาดเทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” 

Booking : 4 Days 3 Nights in Samui